Kongre Programı

25 Eylül 2020 - Cuma
Açılış Oturumu
08:20-08:30 Kamil Özdil, Sadettin Hülagü

Tanı ve Tedavi Edici İleri Endoskopik Uygulamalar Kursu

Moderatörler: Kamil Özdil, Cengiz Pata, Ümit Akyüz
  Endoskopi 1   Endoskopi 2
08:30 
Malign ve Benign Biliyer Darlıklara Yaklaşım / Güncelleme / Prof. Dr. Sadettin Hülagü
09:30 EUS ile Pankreas Kistik Lezyonlarına Yaklaşım (Diagnostik & Terapötik) / Güncelleme / Prof. Dr. Hakan Şentürk 
  Vaka: Kolanijoskopi    Vaka: Pankreas Kistik Lezyon İİAB Vaka 
10:00 Karaciğer Transplantasyonu Sonrası ERCP Uygulamaları / Güncelleme / Prof.Dr. Erkan Parlak 11:00 Üst Gastrointestinal Sistemde ESD Uygulamaları / Güncelleme / Doç. Dr. Fatih Aslan 
  Vaka 1: Kadaverik Karaciğer Transplantlı Hasta ERCP   Vaka : Üst GİS ESD Uygulaması / POEM uygulaması
  Vaka 2: Canlı Vericili Karaciğer Transplantlı Hasta ERCP  
12:00-12:45 Uydu Sempozyumu: Dispepsili Hastalarda Güncel Tedavi Yaklaşımı – Pankreoflat / Alpaslan Tanoğlu
13:00-14:00 Ara
14:00 Terapötik EUS İşlemleri / Güncelleme / Prof. Dr. Emrah Alper  14:30 Alt Gastrointestinal Sistemde ESD Uygulamaları / Güncelleme / Prof. Dr. Erdem Akbal
  Vaka: Kistogastrostomi   Vaka: Alt Gastrointestinal Sistem ESD Uygulaması
15:30 ERCP’de Zor Kanülasyon / Güncelleme / Prof. Dr. İrfan Koruk 16:00 Pankreas Solid Lezyonlarına Yaklaşım Güncelleme / Prof. Dr. Aliye Soylu 
  Vaka: ERCP - Zor Kanülasyon    Vaka: Pankreas malign lezyonlu hasta
26 Eylül 2020 - Cumartesi
Salon A Oturum 1: İnflamatuar Barsak Hastalıkları
08:30-11:00 Oturum Başkanları: Hilmi Ataseven, Ümit Akyüz
08:30-08:45 Fibrostenozan Crohn Hastalığına güncel yaklaşım –ne zaman cerrahi? / Yusuf Erzin 
  Tartışma
08:50-09:05  Pandemi sırasında İBH’lı hastaya yaklaşım –(immunsupresif & immunmodülatör ilaç yönetimi) / Şule Poturoğlu
  Tartışma
09:10-09:25  Mesalazin ne zaman verelim, ne zaman vermeyelim? / Canan Alkım
  Tartışma
09:30-09:45  İBH’da yeni tedavi seçenekleri / Filiz Akyüz
  Tartışma
09:50-10:05  İBH tanı ve tedavisinde intestinal USG’nin önemi / İlhami Yüksel
   
Salon A Oturum 2: Anorektal hastalıklarda Gastroenterolog neyi bilmeli? 
10:20-11:00 Anal hastalıklara gastroenterolog gözü ile yaklaşım / Fatih Beşışık
  Tartışma
   
Salon A Oturum 3: Obezite & Nütrisyon
11:05:12:45 Oturum Başkanları: Mehmet Sökmen, Aliye Soylu, Hüseyin Alkım
11:05-11:20  Obezite tedavisi – Medikal / Mazhar Müslüm Tuna
  Tartışma
11:25-11:40  Obezite tedavisi – Endoskopik / Kamil Özdil
  Tartışma
11:45-12:00  Obezite tedavisi – Cerrahi / Abdullah Şişik
  Tartışma
   
12:00-12:40 Uydu Sempozyumu - Fonksiyonel Bağırsak Hastalıkları Karmaşasında Doğru İlaç!
Oturum Başkanı: Kamil Özdil
Konuşmacı: Serhat Bor
   
12:45-13:00 Öğle arası
   
13:00-14:00 Uydu Sempozyumu - KHB Hastasının Risklerinin Değerlendirilmesi ve Etkin Tedavisi: Vemlidy Deneyimi
Gupse Adalı
Yusuf Yılmaz
   
Salon A Oturum 4: GİS Kanamalara Yaklaşım
14:00-14:35 Oturum Başkanları: Yusuf Yazgan, Turan Çalhan 
14:00-14:15  Üst GİS kanama güncelleme– non varisiyel kanamalara yaklaşım / Osman Ersoy
  Tartışma
14:20-14:35  Alt GİS kanama güncelleme / Yaşar Çolak
  Tartışma
   
Salon A Oturum 5: Karaciğer hastalıkları
14:40-16:15 Oturum Başkanları: Yusuf Yılmaz 
14:40-14:55  Akut ve Kronik B hepatiti tedavisinde gri alanlar / Sabahattin Kaymakoğlu
  Tartışma
15:00-15:15  Kolanjiokarsinomda karaciğer nakli / Murat Dayangaç 
  Tartışma
15:20-15:35  Sirozlu hastalarda antikoagülan ve antiagregan kullanımı / Meral Akdoğan 
  Tartışma
15:40-15:55  Kronik C hepatiti tedavisinde güncel gelişmeler / Levent Doğanay
  Tartışma
16:00-16:15  HCC’de güncel tedavi yaklaşımları / Fatih Güzelbulut
  Tartışma
   
  Oturum 6: Gastroenteroloji & Hepatolojide İlginç Vakalar
16:20-17:35 Oturum Başkanı:  Levent Doğanay
16:20-16:35 Vaka 1 / Aliye Soylu
  Tartışma
16:40-16:55  Vaka 2 / İbrahim Hatemi
  Tartışma
17:00-17:15  Vaka 3 / Ayhan Hilmi Çekin
  Tartışma
17:20-17:35  Vaka 4 / Banu Kara
  Tartışma
17:40-18:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Pınar Gökçen

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4. Gastroenteroloji Günleri