DAVET
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri arasında yapılan protokol ile bu kurumlarda uzmanlık eğitimi tek bir çatı altında toplanmış ve bu hastaneler üniversitenin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri haline gelmiştir. 1903 yılında Sultan II.Abdülhamid tarafından ilk modern tıp fakültesi olarak kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binası tekrar tıp eğitimine hizmet vermeye başlamıştır.

Ülkemizdeki çeşitli üniversitelerde ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli akademisyenlerin katılımı ile geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gastroenteroloji Günleri’nin bu yıl ikincisini düzenlemekteyiz. Misyonumuz, kongremizi geleneksel hale getirmek ve her geçen yıl daha ileriye taşıyarak ülkemizdeki bilimsel ilerlemeye katkıda bulunmaktır.

Kamuda sağlık temalı ilk üniversite olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen kongremizde karaciğer ve sindirim sistemi hastalıkları tüm yönleri ile ele alınacaktır.
Alanında yetkin olan akademisyenler tarafından sunulacak olan konferans ve panellerde gastroenteroloji pratiğinde sık karşılaşılan hastalıkların güncel tanı ve tedavi yöntemleri detaylı olarak ele alınacaktır. Bilimsel program hazırlanırken gastroenteroloji uzman ve asistanlarının yanı sıra iç hastalıkları, genel cerrahi, enfeksiyon hastalıkları ve acil tıp hekimlerinin de istifade edeceği konuları içermesine özen gösterilmiştir.

İstanbul’da gerçekleştirilecek olan kongremize katkı ve katılımınızı beklemekteyiz.

Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Doç.Dr. Fatih Güzelbulut

 

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Gastroenteroloji Günleri, 16-17 Mart 2018, İstanbul