KOMİTELER
 

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ümit Akyüz / İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kongre Sekreteri

Doç. Dr. Şule Poturoğlu / İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Düzenleme Kurulu

Ümit Akyüz / İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hüseyin Alkım / Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mehmet Köroğlu/ İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kamil Özdil / Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Esra Polat (Pediatrik Gastroenteroloji Sekreteri) / Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi  
Şule Poturoğlu / İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Aliye Soylu / Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

Bilimsel Kurul

Filiz Akyüz / İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Fatih Beşışık / İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Sedat Boyacıoğlu / Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mehmet Cindoruk / Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Coşkun Çeltik / Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi
Kadir Demir / İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Mehmet Demir / Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Hakan Dursun / Atatürk Üniversitesi
Nelgin Gerenli / Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi 
Saadettin Hülagü / Kocaeli Üniversitesi
Ramazan İdilman / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi
Tarkan Karakan / Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sabahattin Kaymakoğlu / İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Abdulbaki Kumbasar / Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Cengiz Pata / Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Yaşar Sertbaş / İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3. Gastroenteroloji Günleri, 19-20 Nisan 2019, İstanbul