KOMİTELER
 

Düzenleme Kurulu

Fatih Güzelbulut
Alpaslan Tanoğlu
Ekrem Aslan
Ayça Gökçen Değirmenci Saltürk

Bildiri Değerlendirme Kurulu

Kamil Özdil
Hamdi Levent Doğanay
Oğuzhan Öztürk
Resul Kahraman

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Gastroenteroloji Günleri, 16-17 Mart 2018, İstanbul