ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ PROGRAMI
 
19 NİSAN 2019 - CUMA
09:00 - 10:15 Yağlı Karaciğer Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Hasan Özen, Dr. Nafiye Urgancı
09:00 - 09:30 Obezite- Metabolik Sendrom / Dr. Bahar Özcabi
09:30 - 10:00 NASH tedavi ve tedavide yenilikler / Dr. Çiğdem Arıkan
10:00 - 10:15 Tartışma
10:30 - 10:45 KAHVE ARASI
10:45 - 12:00 Çölyak Hastalığı Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Vildan Ertekin, Dr. Tülay Erkan
10:45 - 11:15 Çölyak dışı Gluten İlişkili Hastalıklar / Dr Deniz Ertem
11:15 - 11:45 Çölyakta Diyetisyen Desteği / Diyetisyen Dr. Esra Güneş
11:45 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:00 Zor vakalar- Sedo-Analjezi
Oturum Başkanları: Dr. Merve Usta,  Dr. Günsel Kutluk
12:00 - 12:20 Fistülizan Crohn hastalığı-Tedaviye dirençli ülseratif kolit; cerrahi ne zaman? / Dr. Samet Yardımcı
12:20 - 12:40 Pediatrik Gastroenterolojide anestezi desteği / Dr. Ebru Tarıkçı
12:40 - 13:00 Tartışma
13:00 - 14:00 YEMEK ARASI
14:00 - 14.15 AÇILIŞ SEROMONİSİ
14:15 - 15:10 Pediatrik Gastroenteroloji’ de Cerrahi sorunlar
Oturum Başkanları: Dr. Coşkun Çeltik, Dr. Aytekin Kaymakçı
14:15 - 14:30 Nekrotizan Enterokolit / Dr. Aslı Memişoğlu
14:30 - 14:45 Cerrah gözüyle -İntestinal rezeksiyon- / Dr. Çiğdem Ulukaya Durakbaşa
14:45 - 15:00 Kısa barsak yönetimi / Dr. Burcu Volkan
15:00 - 15:10 Tartışma
15:10 - 16:00 Gastroözofageal Reflü- H. Pylori Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Deniz Ertem, Dr. Çiğdem Arıkan
15:10 - 15:30 Gastroözofageal reflü- Gastrointestinal Sistem Dışı Sorunlar / Dr. Nelgin Gerenli
15:30 - 15:50 H. Pylori; Ne yapıyoruz? Güncel guideline eşliğinde değerlendirme / Dr. Esra Polat
15:50 - 16:00 Tartışma
16:00 - 16:15 KAHVE ARASI
16:15 - 17.00 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Dr. Betül Sözeri,  Dr. Ömer Faruk  Beşer
17:00 - 17.30 E-poster
Başkanlar: Dr. Birol Öztürk, Dr. Esra Polat

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3. Gastroenteroloji Günleri, 19-20 Nisan 2019, İstanbul