BİLİMSEL PROGRAM
 
16 Mart 2018 Cuma
SALON A
14:00-14:20 Açılış (Rektör, Rektör yardımcısı)
14:20-15:40 Inflamatuar Bağırsak Hastalıkları Oturumu -1
Oturum Başkanları: Osman Ersoy, A Baki Kumbasar
14:20-14:40 Ülseratif kolit tedavisi: Kime immünsupresif tedavi, kime biyolojik ajan? / Kamil Özdil
14:40-15:00 Crohn hastalığı tedavisi: Biyolojik ajanlara ne zaman başlayalım? / Canan Alkım
15:00-15:20 İBH tedavisinde yeni biyolojik ajanlar / Özlen Atuğ
15:20-15:40 İBH tedavisinde yeni tedavi seçenekleri: Fekal transplantasyon / Ahmet Uygun
15:40-16:00 Kahve Arası
16:00-17:20 Hepatoloji Oturumu
Oturum Başkanları: Ümit Akyüz, Levent Doğanay
16:00-16:20 Otoimmün hepatit tedavisi: Hangi ajan, ne kadar? / Fatih Güzelbulut
16:20-16:40 Otoimmün karaciğer hastalıklarında varyant sendromlar / Mesut Akarsu
16:40-17:00 Biliyer darlıklarda ayırıcı tanı: PSK, IgG4 ilişkili kolanjit, kolanjiokarsinom? / Murat Kekilli
17:00-17:20 Wilson hastalığı tedavisi: Özel hasta gruplarının yönetimi / Kadir Demir
 
17 Mart 2018 Cumartesi
SALON A
08:20-09:40 Viral Hepatit Oturumu
Oturum Başkanları: Nurdan Tözün, Yusuf Yazgan
08:20-08:40 Non-sirotik ve kompanze sirozlu hastalarda kronik HCV tedavisi: Yeni ne var? / Osman Cavit Özdoğan
08:40-09:00 Dekompanze sirozlu hastada kronik HCV tedavisi: Transplantasyondan önce mi, sonra mı? / Yılmaz Çakaloğlu
09:00-09:20 İmmün supresif tedavi alan hastalarda kronik HBV proflaksisi / Oğuzhan Öztürk
09:20-09:40 Karaciğer transplantasyonu öncesi ve sonrası kronik HBV yönetimi:  Ne zamana kadar HBV proflaksisi verelim? / Murat Akyıldız
09:40-10:00 Kahve Arası
10:00-11:20 Inflamatuar Bağırsak Hastalıkları Oturumu - 2  
Oturum Başkanları: Hüseyin Alkım, Roni Atalay
10:00-10:20 İBH’da cerrahi tedavi: Kime, ne zaman? / Musa Akoğlu
10:20-10:40 Crohn hastalığında cerrahi sonrası tedavi: Kime, ne zaman, hangi ilaç? / Öykü Tayfur Yürekli
10:40-11:00 IBH'da fırsatçı enfeksiyonlar / Ayça Gökçen Değirmenci Saltürk
11:00-11:20 İBH tanısında patoloji: Gastroenterolog patologdan ne ister, patolog gastroenterologdan ne bekler? / Selvinaz Özkara
11:20-11:40 Kahve Arası
11:40-13:00 Genel Gastroenteroloji 
Oturum Başkanları: Kamil Özdil, Feyza Gündüz
11:40-12:00 Konstipasyon ve güncel tedavisi / Serhat Bor
12:00-12:20 Proton pompa inhibitörlerine dirençli GÖRH / Nihat Okçu
12:20-12:40 Fonksiyonel dispepsinin güncel tedavisi / Alpaslan Tanoğlu
12:40-13:00 Güncel rehberler ışığında Helicobacter pylori tedavisi / Ahmet Aydın
13:00-14:00 Ögle Yemeği
Uydu Sempozyum (Gilead)
Özel Hasta Gruplarında Hepatit C Tedavisi
Oturum Başkanı: Osman Cavit Özdoğan
Konuşmacı: Kamil Özdil
14:00-15:20 Gastroenterolojide Aciller    
Oturum Başkanları: Mehmet Yalnız, Funda Türkmen
14:00-14:20 Varis dışı üst GİS kanamalarında medikal ve endoskopik tedaviler / Züleyha Akkan Çetinkaya
14:20-14:40 Özofagogastrik varis kanamalarında medikal ve endoskopik tedaviler / Ayhan Hilmi Çekin
14:40-15:00 Gastrointestinal sistem kanamalarında antikoagulan tedavi yönetimi / Osman Ersoy
15:00-15:20 Hepatik ensefalopati: Tanı ve tedavide yeni ne var? / Mustafa Kaplan
15:20-15:40 Kahve Arası
15:40-16:10 Konferans: Özofagus ve midenin premalign/malign lezyonlarında erken tanı ve endoskopik tedavi
Oturum Başkanı: Cengiz Pata
Konuşmacı: Sadettin Hülagu
16:10-17:30 Endoskopi Oturumu  
Oturum Başkanları: Orhan Tarçın, İrfan Koruk
16:10-16:30 Akalazyada endoskopik tedavi seçenekleri / Fatih Aslan
16:30-16:50 Pankreasın kistik lezyonlarının ayırıcı tanısında endosonografi / Sabite Kaçar
16:50-17:10 Akut pankreatitte endoskopik tedavi / Erkan Çağlar
17:10-17:30 Akılcı ilaç kullanımı / Ekrem Aslan
 
SALON B
08:20-09:00 Sözlü Sunum-1
Oturum Başkanları: Murat Kekilli, Mesut Sezikli
09:00-09:40 Sözlü Sunum-2
Oturum Başkanı: Ayhan Hilmi Çekin, Erkan Çağlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Gastroenteroloji Günleri, 16-17 Mart 2018, İstanbul